OK mot de passe oublié ? Les identifiants sont incorrects
Espace pro Contact
Liens Ignorer la navigationAquatiris > Versió en català

Els Jardins de Sanejament AQUATIRIS

¿ COM FUNCIONA?

schemas_TECHNIQUE_CAT.jpg

¿ QUI SOM?

AQUATIRIS forma una xarxa de professionals especialitzats en la concepció i la realització de sistemes de sanejament amb filtres plantats (fitodepuració), desenvolupats amb el nom comercial de Jardins de sanejaments. A França, AQUATIRIS ha obtingut l'aprobació del ministeri de medi ambient (després de 48 setmanes de probes) per a la fabricació de Jardins de sanejament. AQUATIRIS ofereix l'acompanyament tècnic necessari des de la fase de disseny fins a la realització del projecte, posant a la vostra disposició la nostra xarxa de departament tècnic i el nostre equip d'instal·ladors especialitzats en fitodepuració.

Per tots els projectes de sanejament, és necessari fer un estudi previ del disseny del projecte que haurà de ser validat per l'Agència Catalana de l'Aigua.

 

photoAQUATIRIS1 photoAQUATIRIS2

LES NOSTRES PRESTACIONS

Visita al terreny:

- anàlisi de les especificitats del terreny: lectura topogràfica, sondeigs pedològics i tests de permeabilitat del sòl

- anàlisi de l'organització del terreny i de la seva concepció de planificació paisatgística

 

Elaboració d'un informe tècnic:

- Estudi del diseny del sistema: dades del terreny, projecte seleccionat, dimensions, plànols.

- Entrega de la guia d'usuari, on es descriu el funcionament dels Jardins de sanejament i les condicions tècniques per a la seva instal·lació.

- Entrega de la guía de manteniment, on es descriu les tasques el manteniment específic que caldrà dur a terme i s'inclouen recomanacions i recursos útils, així com un catàleg de plantes que us ajudarà a reconéixer-les i a cuidar-les.Les obres:

- Us posem en contacte amb un professional instal·lador AQUATIRIS o us acompanyem en l'auto-construcció

- Inspecció en finalitzar les obres a càrrec del nostre departament tècnic

¿ I després ?

- Els Jardins de sanejament estan sota garantia durant 10 anys

- Manteniment facultatiu de la instal·lació per un dels nostres professionals

 


CONTACTE

No dubtis en contactar amb noseltres!

Trucan's o envia un correo electrònic a l'oficina d'estudis de tu zona :

Jeremie PAOLETTI    

Jérémie PAOLETTI
+34 644 26 29 74
jeremie.paoletti[at]aquatiris.fr
Carrer de la Cisa n°44 08338 Premià de Dalt
Barcelona, ESPAGNE

Trouvez le bureau d'étude le plus proche
sur la carte
ou par